Till salu

Om du är intresserad av att köpa en hamster av oss så måste du först läsa igenom informationen som finns här på sidan – både för guldhamster och för dvärghamster.

I den hittar du bra information och mina krav kring bur och inredning. Innan en hamster flyttar hem till dig så vill jag se bild på buren.

Jag har ingen kö utan när ungarna är 14 dagar gamla ungefär så presenteras de på vår sida på Facebook. Du kan då anmäla ditt intresse antingen via ett PM på Facebook – Eklövets Hamsteruppfödning eller ett mail till oss – eklovets@hotmail.com

Jag tar aldrig en kull som jag inte själv är intresserad av att behålla en unge från och några hamstrar i varje kull säljs till avel. Är du intresserad av att köpa en hamster med avelsplats så vill jag att du berättar om dig själv, din avel och vad du vill uppnå med en avelshamster från Eklövet’s. Berätta om din avelsplan helt enkelt!

Vad menas med avelsplats?
Till att börja med så måste först sägas att man inte kan begränsa detta rent lagligt – när en hamster är såld så kan köparen göra som den vill med den. Däremot så kan jag berätta för köparen vad jag har för syn på det.

När jag tar en kull så är det först och främst för att jag själv vill ha en avkomma att gå vidare med i min avel. Jag tar aldrig en kull annars. Från kullen släpps ett fåtal till andra uppfödare = de köper djuret med avelsplats/avelsrätt. Jag håller noga koll på min avel och skulle något tok dyka upp så vill jag veta vilka jag behöver kontakta för att informera vidare. Då är det rent praktiskt väldigt fördelaktigt att veta exakt vilka hamstrar som går i avel. Det betyder dessutom att vi delar värderingar kring avel och hållning av hamster.

Varför enbart ett fåtal? Varför är jag så restriktiv med det? Jag vill att det jobb jag lägger ner med mina linjer respekteras och hjälper hamsteraveln vidare. Med sunda linjer och smart tänk kring färgkategorier och dylikt.

Om en uppfödare inte vill behålla sin hamster med avelsplats så ska man i första hand kontakta mig. Vill man omplacera till sällskap så kan det absolut gå bra men jag vill fortfarande få veta om detta INNAN omplacering söks.

Att köpa en hamster med avelsplats hos mig innebär att jag känner mig trygg med:

  • att du håller dina hamstrar på ett etiskt sätt vad gäller burstorlek, skötsel och dylikt.
  • att du kommer göra godkända parningar vad gäller föreningens avelsregler.
  • att du registrerar alla avkommor i föreningen.
  • att vi håller fortlöpande kontakt och uppdaterar varandra om vad som dyker upp hos avkommor.
  • att du kontaktar mig i första hand om du planerar att omplacera/sälja.
  • att du håller med om och respekterar dessa önskemål.

Köper man en sällskapshamster så ska man inte avla på den. Om man önskar det så ska man först och främst ta kontakt med sin uppfödare. Kanske det är något genetiskt som man behöver ha vetskap om innan man kan ta sitt beslut om att avla eller ej.

Ifall ni av någon anledning inte kan behålla en hamster ni köpt av oss vill vi att ni i första hand kontaktar oss. Vi tar antingen tillbaka den eller hjälper till att omplacera till ett nytt bra hem. Vid dessa fall följer vi de flesta andra uppfödares riktlinjer och betalar inte tillbaka några pengar. Däremot får ni gärna sälja hamsterns bur vidare.